rg
Umów wizytę

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Chirurgia, edukacja oraz działalność naukowo badawcza są niezbędne do osiągnięcia doskonałości na polu chirurgii plastycznej. Każdego chirurga plastycznego powinna kierować ciekawość, kreatywność oraz chęć nieustannego doskonalenia siebie jako lekarza a także rozwoju swojej dziedziny medycznej co w ostateczności znajduje pozytywne odzwierciedlenie w wynikach leczenia pacjentów. Dlatego też, prócz nieustannego rozwijania się jako chirurg, prowadzę rozległą działalność naukowo-badawczą i edukacyjną. Obszary mojego zainteresowania naukowego obejmują m.in:

 • nowoczesne technologie wspomagające złożone operacje rekonstrukcyjne
 • metody obiektywizacji oceny wyników operacji estetycznych
 • medycynę regeneracyjną
 • naprawę nerwów oraz diagnostykę neuropatii uciskowych
 • optymalizację techniki przeszczepu autologicznej tkanki tłuszczowej

Międzynarodowe uznanie

M iarą sukcesu każdego chirurga plastycznego i badacza jest renoma jaką cieszy się na polu międzynarodowym. O wysokim uznaniu dokonań i uznania mojej osoby świadczą liczne doniesienia naukowe publikowane na łamach najbardziej prestiżowych czasopism m.in. o tematyce chirurgii plastycznej, szczękowo-twarzowej i onkologicznej. Należę do ścisłej czołówki polskich chirurgów plastycznych w aspekcie posiadanego sumarycznego współczynnika Impact Factor (>100) świadczącym o światowej renomie czasopism w których ukazują się publikacje stworzone z moim udziałem.

W 2020 roku najbardziej prestiżowe specjalistyczne czasopismo o chirurgii plastycznej – Plastic and Reconstructive Surgery wraz z Amerykańskim Towarzystwem Chirurgów Plastycznych nagrodziło mój wkład w rozwój chirurgii estetycznej piersi przyznając mi nagrodę za najlepszą światową publikację o tematyce chirurgii estetycznej piersi roku 2019. Nagroda ta została przyznana pierwszy raz w historii chirurgowi plastycznemu z Polski.

Z dumą przyjmuję fakt, że jestem pierwszym w historii (i obecnie jedynym) polskim chirurgiem plastycznym który dostąpił zaszczytu „osiągnięcia” wielkiej trójki, to jest bycia głównym autorem oryginalnych doniesień naukowych opublikowanych na łamach trzech najbardziej prestiżowych czasopism o tematyce chirurgii plastycznej – Plastic and Reconstructive Surgery, Aesthetic Surgery Journal oraz Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery.

Uznanie moich dokonań i wiedzy sprawiło, że dostąpiłem również zaszczytu pełnienia funkcji recenzenta specjalistycznych zagranicznych czasopism o tematyce chirurgii plastycznej i szczękowo-twarzowych takich jak Aesthetic Surgery Journal, PRS, JPRAS, Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery.

Wynalazki i Patenty

Jestem projektantem i współtwórcą uznanego systemu A.I.D. umożliwiającego przed- i pooperacyjną analizę twarzy oraz piersi.
W ramach prowadzonych projektów naukowo-badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju brałem udział w procesie tworzenia i przedklinicznej walidacji dwóch systemów komputerowego wspomagania operacji – MFSS oraz MentorEye.

Jestem również współposiadaczem patentu dotyczącego systemu wspomagania operacji opartego o technologię wizualizacji zjawiska fluorescencji (PL 228993 B1).

Doświadczenie naukowo-badawcze

Obecnie moja działalność naukowo-badawcza skupia się na współpracy z zagranicznymi ośrodkami chirurgii plastycznej w Europie, USA i Australii.

W przeszłości prowadziłem działalność naukową w następujących ośrodkach:

 • Akademikliniken – Sztokholm, Szwecja
 • Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego
 • Klinika Chirurgii Plastycznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Najważniejsze Publikacje

Najważniejsze publikacje na łamach prestiżowych czasopism medycznych posiadających współczynnik Impact Factor:

 • Winiarska N, Stachura A, Roszkowski B, Pietruski P, Włodarski P, Paskal W. Anthropometry and Current Aesthetic Concept of the Lower Third of the Face and Lips in Caucasian Adult Population: A Systematic Review and Meta-Analysis. Aesthetic Plast Surg. 2024
 • Montemurro P, Pietruski P. Twelve years and over 2400 implants later – Preliminary analysis of augmentation mammoplasty risk factors based on a single plastic surgeon’s clinical experience.Plast Reconstr Surg GO. 2024.
 • Pietruski P, et al. The Male Eyebrow and Eyelid: An Anthropometric Analysis of Caucasian Professional Models. Plast Reconstr Surg. 2023
 • Pietruski P, et al. The Concept of Ideal Caucasian Male Lips: An Anthropometric Analysis of the Lower Third of the Face. Aesthet Surg J 2022
 • Pietruski P, Majak M. Averaged Body Contours: Redefining the Breast Surgery Outcomes Presentation. Plast Reconstr Surg. 2022
 • Dąbrowska A, Paluch Ł, Pietruski P, et al. The elastography of distal ulnar nerve branches in cyclists. J Hand Ther. 2023
 • Pietruski P, Majak M, Świątek-Najwer E, et al. Replacing cutting guides with an augmented reality-based navigation system: A feasibility study in the maxillofacial region. Int J Med Robot. 2023
 • Świecka M, Paluch Ł, Pietruski P, et al. Applicability of shear wave elastography for lacrimal gland evaluation in primary Sjögren’s syndrome. Pol Arch Intern Med. 2023
 • Świecka M, Paluch Ł, Pietruski P, Maślińska M, Zakrzewski J, Kwiatkowska B. Shear wave elastography as a potential additional diagnostic tool in primary Sjögren’s syndrome: an observational study. Rheumatol Int. 2022
 • Pietruski P. Holographic Augmented Reality for DIEP Flap Harvest. Plast Reconstr Surg. 2021
 • Pietruski P. Response to comment on „Analysis of the Visual Perception of Female Breast Aesthetics and Symmetry: An Eye-Tracking Study”. Plast Reconstr Surg. 2020
 • Kopka M, Paskal W, Paskal AM, Pietruski P, Kopka R, Wlodarski PK. Automated Nerve Fibres Identification and Morphometry Analysis with Neural Network Based Tool in MATLAB. Stud Health Technol Inform. 2020
 • Paskal W, Paskal AM, Pietruski P, Stachura A, Pełka K, Woessner AE, Quinn KP, Kopka M, Galus R, Wejman J, Włodarski P. N-Acetylcysteine Added to Local Anesthesia Reduces Scar Area and Width in Early Wound Healing-An Animal Model Study. Int J Mol Sci. 2021
 • Paskal W, Kopka M, Stachura A, Paskal AM, Pietruski P, Pełka K, Woessner AE, Quinn KP, Galus R, Wejman J, Włodarski P. Single Dose of N-Acetylcysteine in Local Anesthesia Increases Expression of HIF1α, MAPK1, TGFβ1 and Growth Factors in Rat Wound Healing. Int J Mol Sci. 2021
 • Paluch Ł, Pietruski P, Kwiek B, Noszczyk B, Ambroziak M. Age-related changes in elastographically determined strain of the facial fat compartments: a new frontier of research on face aging processes. Postepy Dermatol Alergol. 2020
 • Paluch Ł, Maj P, Pietruski P, Korba M, Noszczyk BH. Shear Wave Elastography in the Evaluation of Temporomandibular Joint Disorders. Ultrasound Med Biol. 2020
 • The Impact of N-Acetylcysteine on Autologous Fat Graft: First-in-Human Pilot Study. Aesthetic Plast Surg. March 2020
 • Analysis of the Visual Perception of Female Breast Esthetics and Symmetry – An Eye-Tracking Study. Plast Reconstr Surg. December 2019
 • Shear Wave Elastography in the Evaluation of Temporomandibular Joint Disorders. Ultrasound in Medicine & Biology. October 2019
 • Neuroregenerative effects of polyethylene glycol and FK-506 in a rat model for sciatic nerve injury. J Plast Reconstr Aesthet Surg. October 2019
 • The Impact of Mastectomy on Women’s Visual Perception of Breast Aesthetics and Symmetry: A Pilot Eye-Tracking Study. Aesthet Surg J. September 2019
 • Supporting fibula free flap harvest with Augmented Reality – A proof of concept study. The laryngoscope. May 2019
 • Polyethylene glycol: future of posttraumatic nerve repair? Systemic review. Int J Mol Sci. March 2019
 • Shear Wave Elastography in the Evaluation of Facial Skin Stiffness After Focused Ultrasound Treatment. Dermatol Surg. March 2019
 • Supporting mandibular resection with intraoperative navigation utilizing Augmented Reality technology – A proof of concept study. J Craniomaxillofac Surg. June 2019
 • Navigation-guided fibula free flap for mandibular reconstruction: A proof of concept study. J Plast Reconstr Aesthet Surg. April 2019
 • Intra-rater reproducibility of shear wave elastography in the evaluation of facial skin. Adv Dermatol Allergol. January 2019
 • Shear wave elastography in the diagnosis of the ulnar tunnel syndrome. J Plast Reconstr Aesthet Surg. November 2018
 • Age-related changes in elastographically determined strain of the facial fat compartments: a new frontier of research on face aging processes. Adv Dermatol Allergol. November 2018
 • Elastography reference values of facial skin elasticity. Adv Dermatol Allergol. September 2018
 • Ultrasonographic elastography in the evaluation of normal and pathological skin – a review. Adv Dermatol Allergol. July 2018
 • Shear-wave elastography: a new potential method to diagnose ulnar neuropathy at the elbow. Eur Radiol. June 2018
 • Wrist to forearm ratio as a median nerve shear wave elastography test in carpal tunnel syndrome diagnosis. J Plast Reconstr Aesthet Surg. April 2018
 • Clinically Oriented Software for Facial Symmetry, Morphology, and Aesthetic Analysis. Aesthet Surg J. December 2017
 • A novel computer system for the evaluation of nasolabial morphology, symmetry and aesthetics after cleft lip and palate treatment. Part 2: Comparative anthropometric analysis of patients with repaired unilateral complete cleft lip and palate and healthy individuals. J Craniomaxillofac Surg. April 2017
 • A novel computer system for the evaluation of nasolabial morphology, symmetry and aesthetics after cleft lip and palate treatment. Part 1: General concept and validation. J Craniomaxillofac Surg. April 2017
 • Accuracy of experimental mandibular osteotomy using the image-guided sagittal saw. Int J Oral Maxillofac Surg. June 2016
 • Image-guided bone resection as a prospective alternative to cutting templates—A preliminary study. J Craniomaxillofac Surg. September 2015
All rights reserved © 2024 | Piotr Pietruski