rg
Umów wizytę

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Chirurgia, edukacja oraz działalność naukowo badawcza są niezbędne do osiągnięcia doskonałości na polu chirurgii plastycznej. Każdego chirurga plastycznego powinna kierować ciekawość, kreatywność oraz chęć nieustannego doskonalenia siebie jako lekarza a także rozwoju swojej dziedziny medycznej co w ostateczności znajduje pozytywne odzwierciedlenie w wynikach leczenia pacjentów. Dlatego też, prócz nieustannego rozwijania się jako chirurg, prowadzę rozległą działalność naukowo-badawczą i edukacyjną. Obszary mojego zainteresowania naukowego obejmują m.in:

 • nowoczesne technologie wspomagające złożone operacje rekonstrukcyjne
 • metody obiektywizacji oceny wyników operacji estetycznych
 • medycynę regeneracyjną
 • naprawę nerwów oraz diagnostykę neuropatii uciskowych
 • optymalizację techniki przeszczepu autologicznej tkanki tłuszczowej

Międzynarodowe uznanie

Miarą sukcesu każdego badacza i naukowca jest renoma jaką cieszy się na polu międzynarodowym. O wysokim uznaniu dokonań mojej osoby świadczą liczne doniesienia naukowe publikowane na łamach najbardziej prestiżowych czasopism m.in. o tematyce chirurgii plastycznej, szczękowo-twarzowej i onkologicznej. Należę do ścisłej czołówki polskich chirurgów plastycznych w aspekcie posiadanego sumarycznego współczynnika Impact Factor (>50) świadczącym o światowej renomie czasopism w których ukazują się publikacje stworzone z moim udziałem.

Z dumą przyjmuję fakt, że jestem pierwszym w historii (i obecnie jedynym) polskim chirurgiem plastycznym który dostąpił zaszczytu „osiągnięcia” wielkiej trójki, to jest bycia głównym autorem oryginalnych doniesień naukowych opublikowanych na łamach trzech najbardziej prestiżowych czasopism o tematyce chirurgii plastycznej – Plastic and Reconstructive Surgery, Aesthetic Surgery Journal oraz Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery.

Uznanie moich dokonań i wiedzy sprawiło, że dostąpiłem również zaszczytu pełnienia funkcji recenzenta specjalistycznego czasopisma Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, jednego z czołowych międzynarodowych czasopism traktujących o chirurgii onkologicznej, rekonstrukcyjnej oraz estetycznej regionu twarzoczaszki.

Wynalazki i Patenty

Jestem projektantem i współtwórcą uznanego systemu A.I.D. umożliwiającego przed- i pooperacyjną analizę twarzy oraz piersi.
W ramach prowadzonych projektów naukowo-badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju brałem udział w procesie tworzenia i przedklinicznej walidacji dwóch systemów komputerowego wspomagania operacji – MFSS oraz MentorEye.

Jestem również współposiadaczem patentu dotyczącego systemu wspomagania operacji opartego o technologię wizualizacji zjawiska fluorescencji (PL 228993 B1).

Doświadczenie naukowo-badawcze

W swojej karierze zawodowej prowadziłem działalność naukową w następujących ośrodkach:

 • Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego
 • Klinika Chirurgii Plastycznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Obecnie działalność naukowo-badawczą prowadzę w Klinice Timeless oraz w Klinice Chirurgii Plastycznej CMKP w Warszawie. Współpracuję również zarówno z jednostkami akademickimi jak i prywatnymi klinikami mi.in. w USA, Holandii, Niemczech czy Anglii.

Najważniejsze Publikacje

Najważniejsze publikacje na łamach prestiżowych czasopism medycznych posiadających współczynnik Impact Factor:

 • The Impact of N-Acetylcysteine on Autologous Fat Graft: First-in-Human Pilot Study. Aesthetic Plast Surg. March 2020
 • Analysis of the Visual Perception of Female Breast Esthetics and Symmetry – An Eye-Tracking Study. Plast Reconstr Surg. December 2019
 • Shear Wave Elastography in the Evaluation of Temporomandibular Joint Disorders. Ultrasound in Medicine & Biology. October 2019
 • Neuroregenerative effects of polyethylene glycol and FK-506 in a rat model for sciatic nerve injury. J Plast Reconstr Aesthet Surg. October 2019
 • The Impact of Mastectomy on Women’s Visual Perception of Breast Aesthetics and Symmetry: A Pilot Eye-Tracking Study. Aesthet Surg J. September 2019
 • Supporting fibula free flap harvest with Augmented Reality – A proof of concept study. The laryngoscope. May 2019
 • Polyethylene glycol: future of posttraumatic nerve repair? Systemic review. Int J Mol Sci. March 2019
 • Shear Wave Elastography in the Evaluation of Facial Skin Stiffness After Focused Ultrasound Treatment. Dermatol Surg. March 2019
 • Supporting mandibular resection with intraoperative navigation utilizing Augmented Reality technology – A proof of concept study. J Craniomaxillofac Surg. June 2019
 • Navigation-guided fibula free flap for mandibular reconstruction: A proof of concept study. J Plast Reconstr Aesthet Surg. April 2019
 • Intra-rater reproducibility of shear wave elastography in the evaluation of facial skin. Adv Dermatol Allergol. January 2019
 • Shear wave elastography in the diagnosis of the ulnar tunnel syndrome. J Plast Reconstr Aesthet Surg. November 2018
 • Age-related changes in elastographically determined strain of the facial fat compartments: a new frontier of research on face aging processes. Adv Dermatol Allergol. November 2018
 • Elastography reference values of facial skin elasticity. Adv Dermatol Allergol. September 2018
 • Ultrasonographic elastography in the evaluation of normal and pathological skin – a review. Adv Dermatol Allergol. July 2018
 • Shear-wave elastography: a new potential method to diagnose ulnar neuropathy at the elbow. Eur Radiol. June 2018
 • Wrist to forearm ratio as a median nerve shear wave elastography test in carpal tunnel syndrome diagnosis. J Plast Reconstr Aesthet Surg. April 2018
 • Clinically Oriented Software for Facial Symmetry, Morphology, and Aesthetic Analysis. Aesthet Surg J. December 2017
 • A novel computer system for the evaluation of nasolabial morphology, symmetry and aesthetics after cleft lip and palate treatment. Part 2: Comparative anthropometric analysis of patients with repaired unilateral complete cleft lip and palate and healthy individuals. J Craniomaxillofac Surg. April 2017
 • A novel computer system for the evaluation of nasolabial morphology, symmetry and aesthetics after cleft lip and palate treatment. Part 1: General concept and validation. J Craniomaxillofac Surg. April 2017
 • Accuracy of experimental mandibular osteotomy using the image-guided sagittal saw. Int J Oral Maxillofac Surg. June 2016
 • Image-guided bone resection as a prospective alternative to cutting templates—A preliminary study. J Craniomaxillofac Surg. September 2015
All rights reserved © 2019 | Piotr Pietruski