rg
Umów wizytę

Rekonstrukcja prącia

Do utraty prącia dochodzi najczęściej w wyniku urazów, głównie obrażeń bojowych, rzadziej w wyniku chirurgicznej resekcji zmiany nowotworowej. Jako jeden z nielicznych chirurgów w Polsce posiadam doświadczenie w wykonywaniu rekonstrukcji penisa bazującej na mikrochirurgicznym przeniesieniu płata promieniowego, metody uznawanej za złoty standard w tego typu przypadkach. Zabieg ten wykonywany jest również w ramach chirurgicznej korekty płci.

Wolny płat promieniowy umożliwia wytworzenie prącia z funkcjonalną cewką moczową umożliwiającą mikcję. Wykonanie mikrochirurgicznych zespoleń nerwowych pozwala na czuciowe unerwienie prącia przez co, po pewnym czasie, możliwa jest implantacja protezy erekcyjnej. Pobranie płata z przedramienia nie prowadzi do zaburzeń funkcji ręki. Powstały ubytek tkankowy pokrywany jest przeszczepem skóry pobranym najczęściej z okolicy udowej.

Ocena możliwości przeprowadzenia rekonstrukcji prącia możliwa jest jedynie po przeprowadzeniu szczegółowego badania przedmiotowego okolicy krocza oraz zapoznania się z dokumentacją medyczną oraz wynikami badań. Z reguły wymagana jest również konsultacja urologiczna oraz aktualna diagnostyka obrazowa układu moczowego. Zabieg wykonywany jest w klinice Timeless, ośrodku posiadającym największe doświadczenie w tym zakresie w Polsce. Na uwadze należy mieć jednak fakt, że rekonstrukcja prącia jest procedurą bardzo złożoną, niekiedy wieloetapową, obarczoną istotnym ryzykiem niepowodzenia. Procedura rekonstrukcji prącia jest szczegółowo omawiana z pacjentem podczas wizyty konsultacyjnej.

All rights reserved © 2024 | Piotr Pietruski